Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn đàn Thanh niên Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Lạng Sơn - DKO.

 1. Ngân hàng Nhà nước đã đăng chủ đề mới.

  Chương trình tình nguyện xã Đào Viên - huyện Tràng Định

  Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của...

  02478514-081E-4B54-A735-572104D3DC7B.jpeg 63D9A635-50A1-40B8-AA58-369BE2FF7675.jpeg 41ED9970-3BEB-46AD-9B69-2A11BBC3F71C.jpeg 17197BED-DF03-4AEC-8606-176533DDC053.jpeg 0C797718-107E-4BD5-B797-D62D4220D2D5.jpeg 694A321A-8581-4873-80C1-75969609D020.jpeg 1AAD8D6A-5FED-48E2-AC82-8DAC115E301D.jpeg 0B7EB544-BE24-4A5E-B609-EAB65D80671A.jpeg 67E6F800-FF1D-42A8-8ECE-745720EC1B91.jpeg

  Diễn đàn: Cụm thi đua số 3

  22/4/19 lúc 08:56
Đang tải...